Hợp đồng điện tử Viettel VContract – Giải pháp ký hợp đồng online

Hợp đồng điện tử viettel

Hợp đồng điện tử Viettel Vcontract là giải pháp toàn diện cho việc ký hợp đồng trực tuyến thông qua internet. Giúp doanh nghiệp chuyển đổi số trong việc ký hợp đồng với khách hàng không cần phải in hồ sơ giấy như truyền thống. Giúp doanh nghiệp tiếp kiệm thời gian đến 99% khi […]