Giám sát phương tiện Vtracking

giám sát hành trình vtracking
I. Giới thiệu V-Tracking V-Tracking là dịch vụ cho phép quản lý, theo dõi hành trình, giám sát các phương tiện vận tải dựa trên ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh GPS kết hợp với hệ thống mạng viễn thông di động Viettel. II. Tổng thể dịch vụ Hệ thống quản lý, giám [...]